Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR

                             Oznámení o době a místě konání voleb

                Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky                                                                   

                                 

Starosta obce Studeněves podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

                                                         

 

    l. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají :

 

                        v pátek dne 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

                        v sobotu dne 21.října 201 od 8,00 hodin do 14,00 hodin .

 

   

 

    2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu  Studeněves

    3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

    4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.     

    5. V dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. 

 

 

 

Ve Studeněvsi dne : 5.10.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Starosta obce

 

Vyvěšeno: 5. 10. 2017

Datum sejmutí: 21. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět