Navigace

Obsah

Zpět

veřejná vyhláška - uložení písemnosti

                                   Obecní úřad Studeněves

 

 

Obec studeněves

Studeněves čp. 39

273 79

 

čj. 37/2018

vyřizuje: Habadová j.

dne : 7.2.2018

 

                                              veřejná vyhláška

                                          o možnosti převzít písemnost

 

Obecní úřad ve Studeněvsi, evidence obyvatel (ohlašovna), Studeněves čp. 39, jako správní orgán v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), tímto oznamuje, že písemnost vydaná Obecním úřadem ve Studeněvsi dne 7.2.2018 pod čj. 37/2018

 

Oznámení o zahájení správního řízení  - ústní jednání ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Usnesení o ustanovení opatrovníka  

adresovaná : Sára Hejtmanská, nar. 1998 Studeněves če . 30, 27379                   

je uložena na Obecním úřadě ve Studeněvsi, evidence obyvatel (ohlašovna), Studeněves čp. 39.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a dále zveřejněna dálkovým přístupem. Ve smyslu ustanovení § 25 odst.2. správního řádu se písemnost patnáctý den po vyvěšení a zveřejnění považuje za doručenou.

 

                                                                         Habadová Jitka- úřední Oú Studeněves

 

 

zveřejněno : 7.2.2018

sejmuto :      23.2.2018          

Vyvěšeno: 7. 2. 2018

Datum sejmutí: 23. 2. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět