Navigace

Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 0388130329/0800
  • bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Slaný

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních hodinách, mimo úřední hodiny - po telefonické dohodě s účetní na tel. 312521066 - Habadová 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

 

  • poplatky za odpad - splatnost : leden / kalendářního roku - cena je dána četností  objednaného svozu a objemem svozové nádoby
  •  
  • poplatky ze psů    - splatnost : březen / kalendářního roku - cena 100,- Kč za prvého psa, každý další pes 200,- Kč
  •  
  • poplatky ze vstupného