Obsah

 

 

položk

 

daňové příjmy

 

paragraf

položka

běžné výdaje

 

1111

daň z příj FO ze ZČ

750000

2221

 

provoz veř. sil. dopravy

   9000

 

1112

daň z příj FO ze sam.výd.č.

300000

3341

 

popl. rozhlas a televize

   2200

 

1113

daň z příj FO z kap.výn.

 90000

3429

 

zájmová čin. a rekreace

  61800

 

1121

daň z příj. práv. osob

800000

3612

 

bytové hospodářství

  36000

 

1122

daň z příj práv.osob za obce

 

3631

 

veřejné osvětlení

210000

 

1211

daň z přid. hodnoty

1800000

3722

 

sběr a odvoz kom. odpadu

354000

 

1341

poplatek psi

   13000

3723

 

sběr separ. odpadu

120000

 

1351

odvod z lot. a podob.her

  15000

3745

 

péče o vzh.obce +zeleń

761000

 

1355

odvod z výh. hrac. přístr.

 

4319

 

ost. výdaje –soc. porad.

  10000

 

1361

správní poplatky

     1600

5279

 

krizové řízení-rezervy

  80000

 

1511

daň z nemovitostí

300000

6112

 

zastupitelstva obcí

550000

 

 

daňové příjmy celkem

4069600

6171

 

činnost míst. správy

1097000

 

 

 

 

6310

 

příjmy a výdaje  fin. op.

  60000

 

 

nedaňové příjmy

 

6399

 

ost. finan. operace

  50000

3612

 

bytové hospodářství

269000

3721

 

nebezpečné odpady

  10000

3722

 

sběr a svoz komun.odpadů

328000

 

 

Běžné výdaje celkem

3411000

6171

 

činnost místní spr.

 25000

 

 

 

 

6310

 

příjm. a výdaje z fin.operací

   4000

 

 

 

 

 

 

nedaňové příjm.celkem 

626000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapitálové příjmy

 

 

 

 

 

6171

 

příjmy z prodeje dl. maj.

  40000

 

 

kapitálové výdaje

 

 

 

kapitálové příjmy celkem

 40000

2212

 

komunikace

1685000

 

 

 

 

2321

 

odv.a čiš.odpad. vod

1000000

 

 

dotace

 

6171

 

činn. míst. správy

124000

 

4112

NI při.dotace ze st.r.v rámci souhr.dot.vztahu

 84400

 

 

kapit.výdaje celkem

2809000

 

4111

NI př.dotace ze všeob.pokl.sp.stát. rozp.

 

 

 

 

 

 

 

dotace celkem

84400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příjmy celkem

 

4820000

 

 

 

výdaje celkem

 

6220000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl ve výši Kč   1 400 000,- bude pokryt z úspor minulých let – pol. 8115 – financování

 

vyvěšeno dne : 27.11.2014

sejmuto dne :    13.12.2014

schválen dne :  17.12.2014

 

 

 

 

rozpočet na rok 2015