Obsah

 

 

položk

 

daňové příjmy

 

paragraf

položka

běžné výdaje

 

1111

daň z příj FO ze ZČ

850000

2221

 

provoz veř. sil. dopravy

    0

 

1112

daň z příj FO ze sam.výd.č.

 45000

3341

 

popl. rozhlas a televize

  3000

 

1113

daň z příj FO z kap.výn.

 95000

3429

 

zájmová čin. a rekreace

 73000

 

1121

daň z příj. práv. osob

900000

3612

 

bytové hospodářství

  60000

 

1122

daň z příj práv.osob za obce

   5000

3631

 

veřejné osvětlení

220000

 

1211

daň z přid. hodnoty

1700000

3722

 

sběr a odvoz kom. odpadu

320000

 

1341

poplatek psi

   13000

3723

 

sběr separ. odpadu

120000

 

1351

odvod z lot. a podob.her

  13000

3745

 

péče o vzh.obce +zeleń

466000

 

1355

odvod z výh. hrac. přístr.

 

4319

 

ost. výdaje –soc. porad.

  15000

 

1361

správní poplatky

     1000

5279

 

krizové řízení-rezervy

  80000

 

1511

daň z nemovitostí

280000

6112

 

zastupitelstva obcí

600000

 

 

daňové příjmy celkem

3902000

6171

 

činnost míst. správy

1266000

 

 

 

 

6310

 

příjmy a výdaje  fin. op.

  60000

 

 

nedaňové příjmy

 

6399

 

ost. finan. operace

  10000

3612

 

bytové hospodářství

272000

3721

 

nebezpečné odpady

  15000

3722

 

sběr a svoz komun.odpadů

318000

3111

 

80000

6171

 

činnost místní spr.

 25000

3639

 

Platby daní

 15000

6310

 

příjm. a výdaje z fin.operací

   1000

 

 

Běžné výdaje celkem

3403000

 

 

nedaňové příjm.celkem 

616000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapitálové příjmy

 

 

 

 

 

6171

 

příjmy z prodeje dl. maj.

  0

 

 

kapitálové výdaje

 

 

 

kapitálové příjmy celkem

  0

2212

 

komunikace

2520000

 

 

 

 

2321

 

odv.a čiš.odpad. vod

  806000

 

 

dotace

 

6171

 

činn. míst. správy

  226000

 

4112

NI při.dotace ze st.r.v rámci souhr.dot.vztahu

 87000

3635

 

Územ. plán

150000

 

4111

NI př.dotace ze všeob.pokl.sp.stát. rozp.

 

 

 

Kapit. výdaje celkem

3702000

 

 

dotace celkem

87000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příjmy celkem

 

4605000

 

 

 

výdaje celkem

 

7105000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl ve výši Kč   2 500 000,- bude pokryt z úspor minulých let – pol. 8115 – financování

 

vyvěšeno dne : 20.11.2016

sejmuto dne :   6.12.2016

schválen dne :  7.12.2016

 

rozpočet na rok  2017