Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 
Obecní úřad Studeněves
č.p. 39
273 79 Studeněves

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)
·                 Nebyla podána žádná žádost.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( § 18 odst. 1 písm b)
·                 Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)
·                 Žádné rozhodnutí obecního úřadu ve Studeněvsi nebylo přezkoumáno soudem.


4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst. 1 písm. d)
·                 Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e)
·                 Nebyly poskytnuty žádné další informace.


Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Ve Studeněvsi dne 9.1.2011