Navigace

Obsah

Zpět

střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu obce 2019-2022

 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu  – příjmy (v tis. Kč)

 

 

 

Paragraf                                                                    2019       2020     2021   2022 

 

 

1111       daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.                        

1112       daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd.čin.                

1113       daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů                      

1121       daň z příjmů práv. osob                                        

1211       daň z přidané hodnoty                                           

1334       odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon.                     

1341       poplatek ze psů                                                            

1361       správní poplatky                                                          

1511       daň z nemovitosti                                                      

4112       dotace Stř. kraj                             

                                                                              5168           5100       5300    5400

 

3612   bytové hospodářství  -pronájmy              272             280       280        280                                       

                                                           

3722    sběr a odvoz komunál. odpadů               320             330       330        340                              

 

6171   činnost místní správy                                 25               25        10           10                       

                                         

6310   příjmy z úroků                                            1                  1          1            1                                                          

 

 

 

Celkem příjmy                                                   5786          5736      5921   6031

 

8115 změna stavu prostř. na Bú                          -                -          -        -

 

Vyvěšeno dne : 20.11.2018

Sejmuto dne :    6.12.2018                                           schváleno dne : 12.12.2018

 

Střednědobý výhled rozpočtu   -  výdaje (v tis. Kč)

 

Paragraf       položka                                     2019              2020        2021      2022          

 

2212     Silnice                                                    0                1000           0             0

                                                        

2219     pozemní komunikace – chodníky        0                200           50           50

              

2221  veřejná silniční doprava                         0                   0              0             0 

 

2321   odpadní vody- Jerimalitus                 100                100          100        100 

 

2333   vodní toky                                           1445                 0              0             0 

 

3111  předškolní zařízení                              30                  30             30           30

                                                  

3341 rozhlas a televize                                     3                    3                3            3 

                                                                                                          

3429 zájmová činnost                                   328                220             220        250      

 

3612 bytové hospodářství                              51                  50            1000     1000

                                                   

3631 veřejné osvětlení                                  190                190             190        190

 

3635   územní plánování                              100                 0                  0            0

 

3721  nebezpečný odpad                               25                  25               27          28 

 

3722 sběr a odvoz komun. odpadů             330                340              350       350

 

3723 sběr a odvoz ostatních odpadů           165               170             170         180                                   

 

3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň            387               100              100        100 

 

4319 soc.péč a pomoc star.a zdr. post.         15                  15               15          15        

 

5279  krizové řízení                                        50                  50               50          50  

 

5512  požární ochrana                                     7                     7                7           7 

      

6112 zastupitelstva obcí                             1100                1100           1100        1200                   

 

6171 činnost místní správy                        1420                1500           1550        1600 

 

6310 příjmy a výdaje z fin. operací             30                    30               30             30

 

6399 ostatní finan. operace                          10                    10                10             10 

 

celkem                                                          5786               5140          5052           5236

 

 

vyvěšeno dne : 20.11.2018

sejmuto dne :     6.12.2018                           schváleno dne :  12.12.2018

 

                                    

Vyvěšeno: 12. 12. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět