Navigace

Obsah

Zpět

Vyhláška č.1/2009 o stanovení koef.pro výpočet daně z nemovitosti

                                  Obec Studeněves
              obecně závazná vyhláška obce Studeněves  č. 1/2009


      o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti


Zastupitelstvo obce Studeněves se na svém zasedání dne 20.4.2009 usneslo vydat na základě12 zákona Č. 33 8/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladus ustanoveními 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), veznění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientupro výpočet daně z nemovitosti na katastrálním území Studeněves:


                                                 Čl. 1
                                         Místní koeficient
Na území obce Studeněves se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory ve výši 2 (slovy : dva)

 


                                                 Čl.2
                                              Účinnost
            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2010.Jaroslava Šlégrová                                             František Habada
místostarosta obce                                               starosta obce

 


vyvěšeno : 4.5.2009
sejmuto : 20.5.2009
 

Vyvěšeno: 4. 5. 2009

Zodpovídá: starosta

Zpět