Studeněves - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - obecně závazná vyhláška 1/2018 - stanovení školského obvodu

 

 

                            Obec Studeněves

                 zastupitelstvo obce Studeněves

                 

     Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018,    

kterou se stanoví část školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené                                     svazkem obcí

 

 

      zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25.4.2018 usnesením č. 4/4/2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a §179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

                                                           čl. 1

                                          stanovení školských obvodů

 

    území obce Studeněves tvoří část školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Bez hranic, Mšec 171, 270 64 Mšec, zřízené Dobrovolným svazkem obcí Bez hranic takto :

 

  1. Školský obvod pro základní vzdělávání :  celé území obce Studeněves
  2. Školský obvod pro předškolní vzdělávání : celé území obce Studeněves

 

                                                   

                                                           Čl. 2

                                            Závěrečné ustanovení

 

       Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

---------------------------------------------                                                         ----------------------------------------

David Vaněk – místostarosta obce                                          František Habada – starosta obce      

 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 2.5.2018

Sejmuto z úřední desky dne :   18.5.2018

                                                                                       

zverejneni obecní vyhlášky - školský obvod Typ: , Velikost: 205.92 kB       

 

 

 

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2028 Zodpovídá: Správce Webu