Studeněves - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STUDENĚVES

č.  1/2016

o nočním klidu

___________________________________________________________________________

 

            Zastupitelstvo obce Studeněves  se na svém zasedání dne 7.12. 2016 usnesením č. 15/5/2016 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

  

Článek 1

 Předmět obecně závazné vyhlášky

             Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon, nebo žádnou.

  

Článek 2

Doba nočního klidu

 Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

                                Článek 3

Stanovení výjimečných případů,

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

 (1)       Doba nočního klidu se vymezuje od 0.00 do 6.00 hodin v následujících případech:

 a)      o velikonocích v noci z neděle na pondělí;

 

(2)       Doba nočního klidu se nevymezuje

 a)      v noci z 30. dubna na 1. května

b)      v noci z 31. prosince na 1. ledna

 

článek 4

Účinnost

 

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 23.12. 2016.

 

 David Vaněk                                                              František Habada

Místostarosta obce                                                          starosta obce

 


vyvěšeno na úřední desce dne : 8.12.2016

sejmuto z úřední desky dne :  : 22.12.2016


[1] § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

zverejneni obecní vyhlášky - noční klid Typ: , Velikost: 205.76 kB

 

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2026 Zodpovídá: Správce Webu