Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Obecně závazná vyhláška 3/2009 - zrušení OZV 1/2009 - koef.daně

 

 
 
Obec Studeněves
 
 
 
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2009,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Studeněves se na svém zasedání dne 2.11.2009 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
 
Čl. 1
 
            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
 
Čl. 2
Účinnost
                           Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.
 
 
 
 
 
 
         ................................................                                   .....................................................
              Jaroslava Šlégrová                                                       František Habada
              místostarosta obce                                                           starosta obce
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.11.2009
Sejmuto z úřední desky dne:   19.11.2009
 

Vyvěšeno: 24. 11. 2009

Datum sejmutí: 24. 12. 2020

Zodpovídá: starosta

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK