Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Schválený rozpočet obce 2019

Obec Studeněves, IČO: 48706213

                                                            schválený  rozpočet  2019                 Příjmy

Par.

 

Pol.

  název

Schv.rozp

   2018

Upr.rozp

  2018

Oček.

plnění

2018

schválený

rozpočet

    2019

 

0000

 

0000

 

Daňové příjmy

 

4913000

 

5516519

 

5516519

 

5070000

 

3612

 

 

 

Bytové hospodářství

 

 272000

 

272000

 

272000

 

272000

 

3722

 

 

Sběr a svoz komun. odpadů

 

300000

 

300000

 

300000

 

320000

 

6171

 

 

Činnost místní spr.

 

  25000

 

 55000

 

 55000

 

25000

 

6310

 

 

Příj.a výdaje z fin. operací

 

    1000

 

   1000

 

  1000

 

  1000

 

4112

 

 

Neinv.dotace ze st.r.

 

 94000

 

 98000

 

 98000

 

98000

 

3429

 

 

Přijaté neinves. dary

 

             0

 

           0

 

     0

 

        0 

 

3639

 

 

Příjmy z vl. činnosti

 

             0

 

           0

 

     0

 

        0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy celkem

 

5605000

 

6242519

 

6242519

 

5786000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne : 20.11.2018

Sejmuto dne :    6.12.2018

schváleno dne : 12.12.2018

 

 

Obec Studeněves, IČO: 48706213

 

 

 

                                                            Schválený rozpočet  2019                 výdaje

Par.

 

Pol.

  název

Schv.rozp

   2018

Upr.rozp

  2018

Oček.

plnění

2018

schválený

rozpočet

    2019

 

 

2321

 

0000

 

Odvád.a čišt.vod + kaly

 

506000

 

506000

 

506000

 

100000

 

 

2333

 

 

 

Úpravy drob. vod. toků

 

  50000

 

 50000

 

 50000

 

1445000

 

 

3111

 

 

Mateřské školy

 

 60000

 

 60000

 

 60000

 

 30000

 

 

6399

 

 

Ostatní finan. operace

 

  10000

 

  10000

 

 10000

 

 10000

 

 

 

 

3341

 

 

Rozhlas a televize

 

    3000

 

   3000

 

  3000

 

  3000

 

 

3429

 

 

Zájmov.činnost a rek.

 

5572000

 

7002000

 

7002000

 

328000

 

 

3612

 

 

Bytové hospodářství

 

   64000

 

  64000

 

  64000

 

  51000  

 

 

3631

 

 

Veřejné osvětlení

 

  190000

 

 190000

 

 190000

 

 190000

 

 

3635

 

 

Územní plánování

 

  150000

 

 150000

 

150000

 

 100000

 

 

3721

 

 

sběr a odvoz nebezp.odpadů

 

    25000

 

  25000

 

   25000

 

  25000

 

 

3722

 

 

Sběr a odvoz komun. odpadů

 

 320000

 

 320000

 

 320000

 

 330000

 

 

3723

 

 

Sběr separ. odpadu

 

 158000

 

 158000

 

 158000

 

 165000

 

 

3745

 

 

Péče o vzhled obce+veř.zeleň

 

 176000

 

 176000

 

 176000

 

 387000

 

 

4319

 

 

Ost. Výdaje-soc.por.

 

   15000

 

  15000

 

  15000

 

  15000

 

 

5279

 

 

Krizové řízení-rezervy

 

  50000

 

  50000

 

  50000

 

 50000

 

 

5512

 

 

Požární ochrana

 

    7000

 

  7000

 

  7000

 

  7000

 

 

6112

 

 

Zastupitelstva obcí

 

 750000

 

 834000

 

 834000

 

1100000

 

6115

 

 

Volby do zastupitelstev

 

            0

 

  24992        

 

  24992

 

        0

 

 

6118

 

 

Volba prezidenta rep.

 

            0

 

  12527

 

 12527

 

        0

 

 

6171

 

 

Činnost místní správy

 

1439000

 

1439000

 

1439000

 

1420000

 

 

6310

 

 

Příjmy a výdaje fin. operací

 

  60000

 

  60000

 

 60000

 

  30000

 

 

 

 

 

Celkem výdaje

 

9605000

 

11156519

 

11156519

 

5786000

 

                          

 

 

 

Vyvěšeno dne : 20.11.2018

Sejmuto dne :    6.12.2018

Schváleno dne : 12.12.2018

Vyvěšeno: 13. 12. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK