Studeněves - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - schválený závěrečný účet obce za rok 2020

 

 Závěrečný účet obce Studeněves za rok 2020

                 ---------------------------------------------------

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  a § 17 zák. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

        Obec Studeněves

        Studeněves čp. 39, 273 79

        IČO : 48706213

 

 

Rozpočet obce na rok 2020 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Studeněves dne 11.12.2019. V průběhu roku byl rozpočet upraven 2 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce.

 

  • výkaz o plnění rozpočtu  ( příjmy a výdaje) – tabulka č. 1 a č.2

 

  • vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu kraje, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům :

Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily  720161 ,- Kč – rozpis a čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

 

středoč. kraj

 

 

              

Volba do Zast.stř.kr.

 

Kompen.

bonus

UZ

  98193

 

  98024

pol.

4111

 

4111

 

rozpočet

   25211,-

 

586250,-

 

čerpáno

   25211,-

 

 586250,-

   %

   100

 

   100

středoč.

kraj 

výkon stát.

správy

 

 

4112

 

 108700,-

 

  108700,-

 

   100

 

 

  • zpráva o přezkoumání hospodaření (dle § 42 zák.128/2000 Sb– zák. 420/2004 Sb.) 

Při přezkoumání hospodaření územního celku obec Studeněves za rok 2019 nebyly zjištěny  chyby a nedostatky.

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost PKM Audit a Tax s.r.o. Praha 10

 

vyvěšeno dne :  26.5.2021

sejmuto dne :    11.6.2021

schváleno dne :  16.6.2021

 

 

                                                                                Habada František – starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

návrh záv. účtu obce 2020 přílohy.pdf (6.95 MB)

zpráva auditora 2020.doc (88.5 kB)

 

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Správce Webu