Studeněves - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023-2026

 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu  – příjmy (v tis. Kč)

 

 

 

Paragraf                                                                    2023       2024      2025       2026 

 

 

1111       daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.                        

1112       daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd.čin.                

1113       daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů                      

1121       daň z příjmů práv. osob                                        

1211       daň z přidané hodnoty                                           

1334       odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon.                     

1341       poplatek ze psů                                                            

1361       správní poplatky                                                          

1511       daň z nemovitosti                                                      

4112       dotace Stř. kraj                             

                                                                        5000           5300        5300       5400

 

3612   bytové hospod.  -pronájmy              350             400          400      420                                       

                                                           

3722    sběr a odvoz kom. odpadů               350             350          360         370                              

 

6171   činnost místní správy                         16               16             16           16                       

                                          

6310   příjmy z úroků             1                  1               1             1                                                          

 

 

 

Celkem příjmy                                               5717            6067       6077       6207

 

8115 změna stavu prostř. na Bú                2205                -               -             -

 

 

 

Vyvěšeno dne : 31.5.2021

Sejmuto dne :    15.6.2021                                   schváleno dne : 16.6.2021

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu   -  výdaje (v tis. Kč)

 

Paragraf       položka                                     2023              2024         2025        2026          

 

2212    Silnice                                                1000                    0                0               0 

 

2310    pitná voda                                              50                 50              30             30

                                                         

2219    poz. komunikace – chodníky                0                    0                 0              0

 

2321   odpadní vody- Jerimalitus                 500                 500            500              0

 

2333   vodní toky                                                 0                   0                 0             0            

 

3111   předškolní zařízení                              30                  30               30             30

                                                  

3341  rozhlas a televize                                     3                    3                3               3

 

3412  sportov. zař. ve vl. obce                       100                 50               50           100       

                                                                                                          

3429  zájmová činnost                                    80                  80               80             80      

 

3612  bytové hospodářství                          2000                 50               50             50     

                                                   

3631  veřejné osvětlení                                210                210              210            210

 

3632  pohřebnictví                                          30                   30               30             30 

 

3635  územní plánování                                   0                     0                 0               0

 

3721  nebezpečný odpad                               30                    30               30             31 

 

3722  sběr a odvoz komun. odpadů             385                390             400           400

 

3723  sběr a odvoz ostatních odpadů          300                300              320           350                                   

 

3745  péče o vzhled obcí a veř. zeleň            50                   50              100           100

 

4319  soc.péč a pomoc star.a zdr. post.         15                  15               15              15        

 

5279  krizové řízení                                        50                  50                50              50  

 

5512  požární ochrana                                    24                 24                24              24 

      

6112  zastupitelstva obcí                             1300                1300           1300         1300                   

 

6171 činnost místní správy                          1700               1700           1800          1900 

 

6310 příjmy a výdaje z fin. operací             55                    55                60              60

 

 

 

                                                                Str.1

 

6399 ostatní finan. operace                          10                    10                10               10 

 

celkem                                                        7922                4927            5092             4773         

 

 

 

vyvěšeno dne : 31.5.2021

sejmuto dne :    15.6.2021                           schváleno dne :  16.6.2021

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Str.2

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2026 Zodpovídá: Správce Webu